CHWYTAKI

Zadaniem chwytaka jest uchwycenie detalu i utrzymanie go podczas transportu, zapewnienie mu właściwej orientacji, a następnie zwolnienie go w miejscu docelowym. Chwytak jest integralną częścią robota i służy do manipulowania przedmiotami. Chwytak zbudowany jest z zespołu napędowego, przeniesienia napędu i końcówek chwytnych. Kształt i parametry poszczególnych zespołów zależą od materiału, kształtu detalu, środowiska pracy oraz zastosowania.

PRZENOŚNIKI PIONOWE (WINDY)

Przenośnik pionowy (winda) służy do przemieszczania palet pomiędzy różnymi poziomami automatycznych systemów transportu na linii produkcyjnej. Przenośnik pionowy to konstrukcja stalowa wyposażona w napęd pneumatyczny, prowadnice liniowe i mechanizmy jarzmowe. Urządzenie zaprojektowano do pracy o wysokiej częstotliwości.

CELE ZROBOTYZOWANE

Cela zrobotyzowana zapewnia bezpieczne środowisko pracy, wyznacza strefy i ogranicza dostęp do miejsc niebezpiecznych, może być również elementem ciągu technologicznego, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Cele wykonujemy w systemie zamkniętym lub z możliwością wprowadzenie do wnętrza np. transportera poziomego.

PODAJNIK RUR

Przedmiotowe urządzenie przeznaczone jest do automatyzacji procesu podawania materiału wsadowego do procesu kucia. Przystosowane jest do jego sortowania oraz ustawiania w określonym miejscu z wyznaczoną dokładnością.

Aparatura elektryczna urządzenia jest przystosowana do zasilania prądem przemiennym trójfazowym o napięciu 400V i częstotliwości 50Hz. Stopień zabezpieczenia aparatury elektrycznej przed działaniem czynników zewnętrznych wynosi IP55 z wyłączeniem transformatora w obudowie. Poziom emitowanego hałasu podczas prawidłowej pracy urządzenia nie przekracza dopuszczalnego poziomu 70dB (A).

Podajnik rur składa się z następujących podzespołów:

 • Magazynu rur,
 • Mechanizmu górnego sortowania,
 • Bufora
 • Mechanizmu dolnego sortowania,
 • Układu pozycjonowania,
 • Konstrukcji wsporczej.

Został on wyposażony w następujące urządzenia zabezpieczające:

 • System osłon ograniczających dostęp do ruchomych części maszyny,
 • Wyłącznik krańcowy mechanizmu górnego sortowania odłączający jego napęd w momencie otwarcia ruchomej pokrywy magazynu rur,
 • Czujnik stanu magazynu – w przypadku kiedy poziom zasypania górnego magazynu obniży się do zagrażającego ciągłości produkcji powoduje załączenie sygnalizacji dla operatora,
 • Dolny czujnik stanu bufora – w przypadku kiedy poziom zasypania obniży się do wymagającego zasypania spowoduje on uruchomienie mechanizmu górnego zasypania,
 • Górny czujnik stanu bufora – kiedy ilość rur w buforze osiągnie wymagany poziom czujnik wyłączy mechanizm górnego sortowania.

Podajnik rur został zaprojektowany do sortowania i pozycjonowania detali o następujących wymiarach:

 • Średnica zewnętrzna rury: 22[mm] +/-0,5
 • Średnica wewnętrzna rury 18[mm] +/-0,5
 • Długość rury 613[mm] +/-0,5

PODSTAWY ROBOTÓW

Podstawa służy do zamocowania robota w miejscu pracy w sposób nie powodujący ograniczeń i kolizji. Konstrukcja posiada odpowiednią sztywność, która zapewnia prawidłowe pozycjonowanie robota.

PRZENOŚNIKI

Przenośniki różnego typu jak np. taśmowe, płytkowe, kubełkowe w zależności od potrzeb klienta i docelowego zastosowania. Typ przenośnika determinowany jest przez rodzaj transportowanego materiału. Przenośniki to urządzenia modułowe, których układy można dowolnie konfigurować. Gabaryty przenośnika dopasowujemy do istniejącej infrastruktury.